hodnocení účastníků

Kurz: Úhrady zdravotní péče a kompenzace poskytovatelům pro rok 2022 a 2023

Program semináře:

Návrh zákona „o kompenzaci ztrát poskytovatelů zdravotních služeb z COVID-19

 • Poznatky o dopadu epidemie COVID-19 na poskytovatele.
 • Zákon o kompenzaci ztrát, nová „korona-úhradová vyhláška“.
 • Možnosti vypořádání ztrát z omezení produkce s pojišťovnami dle platných zákonů.
 • Náhrada škody z krizových opatření vůči státu – dopady rozsudků správních soudů.

Další novinky ve zdravotnictví po epidemii COVID-19

 • Odškodnění pacientů za opožděnou či nedostupnou péči: kdo ponese odpovědnost?
 • Lékový trh, zákazy reexportů, budoucnost novely o „emergentním systému“.
 • Technologické inovace pohledem práva: virtuální čekárna, systém rezervace léčiv.
 • Výhledy systému zdravotnictví po 2021: potřebné změny nebo trvající krize?

Na kurzu se dozvíte také informace o významné připravované novele zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Jde o klíčový zdravotnický právní předpis volebního období 2017-2021, který přináší významné změny do oblasti stanovování úhrad léčiv pro vzácná onemocnění i pro další léčivé přípravky, zasahuje do úhrad zdravotnických prostředků a procesů pro stanovování úhrad zdravotnických výkonů. Čeká Vás seznámení s obsahem novely i kritický pohled na jednotlivé prvky této připravované právní regulace.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen každému, kdo nakládá s úhradami ze zdravotního pojištění. Tedy:

 • Ekonomickým náměskůmi, pracovníkům úseků smluv a vykazování péče, primářům oddělení a dalším pracovníkům, v jejichž popisu práce je vyúčtování a úhrady péče
 • Vlastníkům, manažerům nebo provozovatelům zdravotnických zařízení
 • Pracovníkům krajů a obcí, kteří mají na starosti nemocnice a léčebny - příspěvkové organizace, nebo obchodní společnosti ve vlastnictví kraje či obce, záchrannou službu atd.
 • Zdravotníkům, poskytujícím péči jako OSVČ
 • Pracovníkům smluvních a revizních odborů zdravotních pojišťoven.

Lektor: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Vzdělání

Master of Laws (LL.M.) in Health Law, Saint Louis University School of Law, 2005-2006 
Ph.D. v oboru Mezinárodní, evropské a ústavní právo (Veřejné právo I), PF UK, 2003-2005
JUDr. v oboru Trestní právo, PF UK, 2004
Mgr. v oboru Právo a právní věda, PF UK 1997-2003       

Pracovní zkušenosti

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lektor v oboru zdravotnického práva (od 2004); Univerzita Karlova v Praze, lektor v oboru zdravotnického práva (3.LF UK, PF UK, FHS UK); 2006-2011 vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK

Head of Health&Pharma Practice, PriceWaterhouseCoopers Legal (2016-2018), konzultant PwC Česká republika (od 2016), právník AK JUDr. B. Holubové(2004-2010)

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborný externí poradce v letech 2004 a 2013-14

Lektor a konzultant v oblasti zdravotnického práva, organizace a financování zdravotnictví

Rozsáhlá publikační činnost v českých i zahraničních odborných časopisech

 

Členství v akademických spolcích

World Association for Medical Law

European Association of Health Law

Společnost medicínského práva ČLS JEP (člen výboru)

 

Akademická a profesní ocenění

Ocenění pro bono praxe (PwC Legal 2018) společnosti Economia, oblast sporů mezi pojištěnců a zdravotními pojišťovnami o úhradu modern léčby

Cena Právník roku 2006, udělená Českou advokátní komorou v kategorii Talent roku za práci “Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví“, 2007

Cena Association de Recherche et de Formation en Droit Médical za prezentaci “Direct Supplementary Payments for Services Already Covered By a Public Health Plan” udělená u příležitosti XVI. Světového kongresu medicínského práva, Toulouse 2006

Cena Dr. Paula Janssena v oboru Farmakoekonomika a zdravotní politika za práci “Práva pacientů v Evropě a české zdravotnictví”, 2005

Ocenění České advokátní komory za publikaci “Pactum de quota litis jako způsob odměny českého advokáta”, 2004

Bolzanova cena rektora UK za diplomovou práci “Lékař, pacient a trestní právo”, 2003