hodnocení účastníků

Kurz: Zdravotnické právo v období epidemie – kompetence institucí a práva občanů

Kurz ve stručnosti shrnuje kompetence institucí a práva občanů v době epidemie:

OBSAH:

  1. Přehled legislativy upravující práva a povinnosti občanů a zdravotníků v době epidemie

  2. Kompetence orgánů činných na úseku ochrany veřejného zdraví

  3. Mimořádné situace a ústavní práva občanů, kompetence MZ a samospráv

  4. Povinnosti poskytovatele a spolupráce s orgány veřejného zdraví

  5. Izolace a karanténní opatření, role poskytovatele, přezkum rozhodnutí o karanténním opatření, vymahatelnost povinností občanů, sankce dle zdravotnických předpisů a dle Trestního zákona

  6. Zdravotník a povinnost vystavit se riziku nákazy, odškodnění zaměstnanců a jejich blízkých, kteří se nakazili v důsledku plnění povinností zdravotníka

  7. Epidemie a úhrady: Financování činností poskytovatelů a náhrada ztrát na zisku, dopad na práva pojištěnců, volba léčby, přístup k péči a kapacitní omezení

  8. Pracovní právo, zaměstnanec a zaměstnavatel v epidemii, home-office, náhrada mzdy

  9. Lékárna a distribuce léčiv v epidemii, využití e-preskripce

  10. Moderní technologie v epidemii – telemedicínské sledování pacientů v domácím léčení, předávání zdravotních údajů

Lektor: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Vzdělání

Master of Laws (LL.M.) in Health Law, Saint Louis University School of Law, 2005-2006 
Ph.D. v oboru Mezinárodní, evropské a ústavní právo (Veřejné právo I), PF UK, 2003-2005
JUDr. v oboru Trestní právo, PF UK, 2004
Mgr. v oboru Právo a právní věda, PF UK 1997-2003       

Pracovní zkušenosti

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lektor v oboru zdravotnického práva (od 2004); Univerzita Karlova v Praze, lektor v oboru zdravotnického práva (3.LF UK, PF UK, FHS UK); 2006-2011 vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK

Head of Health&Pharma Practice, PriceWaterhouseCoopers Legal (2016-2018), konzultant PwC Česká republika (od 2016), právník AK JUDr. B. Holubové(2004-2010)

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborný externí poradce v letech 2004 a 2013-14

Lektor a konzultant v oblasti zdravotnického práva, organizace a financování zdravotnictví

Rozsáhlá publikační činnost v českých i zahraničních odborných časopisech

 

Členství v akademických spolcích

World Association for Medical Law

European Association of Health Law

Společnost medicínského práva ČLS JEP (člen výboru)

 

Akademická a profesní ocenění

Ocenění pro bono praxe (PwC Legal 2018) společnosti Economia, oblast sporů mezi pojištěnců a zdravotními pojišťovnami o úhradu modern léčby

Cena Právník roku 2006, udělená Českou advokátní komorou v kategorii Talent roku za práci “Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví“, 2007

Cena Association de Recherche et de Formation en Droit Médical za prezentaci “Direct Supplementary Payments for Services Already Covered By a Public Health Plan” udělená u příležitosti XVI. Světového kongresu medicínského práva, Toulouse 2006

Cena Dr. Paula Janssena v oboru Farmakoekonomika a zdravotní politika za práci “Práva pacientů v Evropě a české zdravotnictví”, 2005

Ocenění České advokátní komory za publikaci “Pactum de quota litis jako způsob odměny českého advokáta”, 2004

Bolzanova cena rektora UK za diplomovou práci “Lékař, pacient a trestní právo”, 2003