Pěstounská péče na přechodnou dobu z pohledu pěstouna ONLINE

Více Přihláška

Informovaný souhlas a komunikace s pacientem

4. 10. 2022 ONLINE

Více Přihláška

Aplikace zákona na ochranu zvířat ONLINE

11. 10. 2022 ONLINE

Více Přihláška

Výsadba a údržba veřejné zeleně ONLINE

13. 10. 2022 ONLINE

Více Přihláška

Dotace pro lesní hospodářství a myslivost ONLINE

1. 12. 2022 ONLINE

Více Přihláška

Vedení zdravotnické dokumentace ONLINE

3. 11. 2022 ONLINE

Více Přihláška