Vedení zdravotnické dokumentace ONLINE

21. 9. 2023 ONLINE

Více Přihláška

Aplikace zákona na ochranu zvířat ONLINE

10. 10. 2023 ONLINE

Více Přihláška

Výsadba a údržba veřejné zeleně ONLINE

12. 10. 2023 ONLINE

Více Přihláška

Možnosti zooterapie v sociální praxi ONLINE

19. 10. 2023 ONLINE

Více Přihláška

Informovaný souhlas a komunikace s pacientem

26. 10. 2023 ONLINE

Více Přihláška

Zakládání a péče o trvalé travní plochy a půdopokryvnou zeleň ve městech a obcích ONLINE

31. 10. 2023 ONLINE

Více Přihláška

Kompenzační opatření pro omezení vlivu na zvláště chráněné složky ONLINE

9. 11. 2023 ONLINE

Více Přihláška

Pěstounská péče na přechodnou dobu z pohledu pěstouna ONLINE

5. 12. 2023 ONLINE

Více Přihláška

Efektivní komunikace s občanem ONLINE

7. 12. 2023 ONLINE

Více Přihláška

Úhrady zdravotní péče a kompenzace poskytovatelům pro roky 2023 a 2024

19. 12. 2023 ONLINE

Více Přihláška