Právní úprava a přestupky v druhové ochraně podle zákonů č. 114/1992 Sb. a č. 100/2004 Sb. ONLINE

4. 6. 2024 ONLINE

Více Přihláška

Lov ryb v rybářských revírech a kompetence rybářské stráže podle zákona č. 99/2004 Sb. ONLINE

30. 5. 2024 ONLINE

Více Přihláška

Přestupky proti rybářskému a mysliveckému právu ONLINE

10. 9. 2024 ONLINE

Více Přihláška

Pěstounská péče na přechodnou dobu z pohledu pěstouna ONLINE

3. 12. 2024 ONLINE

Více Přihláška