hodnocení účastníků

Kurz: Nová pravidla pro lesnické finanční příspěvky ONLINE

Nová pravidla pro lesnické finanční příspěvky

Seminář účastníkům přinese ucelené informace o nové podobě pravidel finančních příspěvků v souvislosti s jarním zalesňováním a novinky týkající se příspěvků na obnovu lesa.

Počátek roku 2022 přinesl prostřednictvím novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a účinností nové vyhlášky o podrobnostech o obnově lesa, řadu změn v pravidlech finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Seminář poskytne před zahájením jarního zalesňování žadatelům o uvedené příspěvky všechny související informace.

Pravidla pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, stanovená nařízením vlády č. 30/2014 Sb., byla k 1. 1. 2022 zásadně novelizována.

Změna nespočívá jen v navýšení sazeb těchto příspěvků a v zavedení několika nových předmětů příspěvků, ale i v úpravě věcných pravidel pro příspěvky na obnovu lesa v souvislosti s novou vyhláškou č. 456/2021 Sb. Žadatelů o lesnické i myslivecké příspěvky se pak týká nová povinnost předkládání výpisu z evidence skutečných majitelů k podávané žádosti.

Ing. Tomáš Smejkal
ministerský rada
Ministerstvo zemědělství ČR

Lektor je od roku 2014 zaměstnancem Ministerstva zemědělství ČR, kde v rámci Sekce lesního hospodářství působí v oddělení ekonomických nástrojů lesního hospodářství. Ve své pracovní činnosti se věnuje především kontrole poskytnutých dotací, přípravě legislativy pro dotační programy, rozvoji informačních systémů pro poskytování dotace a v některých programech i vlastnímu řízení o poskytnutí dotací.

Má zkušenosti s prezentováním problematiky lesnických a mysliveckých dotací různě zaměřenému publiku – drobným vlastníkům lesů i dotačním specialistům lesních podniků. Z provozu dotační infolinky zná nejčastější problémy žadatelů a způsoby jejich řešení.

Lektor vystudoval Provozně ekonomickou fakultu a následně Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, absolvoval rovněž postgraduální čtyřsemestrální specializační kurz „Oceňování lesa a znalecké minimum“.