hodnocení účastníků

Kurz: Prezentační dovednosti

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-395/2017.

Kurz je určen všem, kteří cítí potřebu zlepšit svoje komunikační a prezentační dovednosti a nacvičit si důvěryhodný projev při jednáních. Kurz obsahuje jednak návod na vytvoření prezentace samotné, jendak na to jak dobře připravenou prezentaci předat svým posluchačům a jak odbourat případnou trému při prezentacích či přednáškách. Polsuchači se seznámí i s technikami jednání s různými typy posluchačů a s návody jak reagovat na jejich konkrétní jednání během prezentace.

OBSAH KURZU:

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO ŘEČNÍKA                            

    Profesionální přístup
    Jak zaujmout neverbálním projevem
    Pozitivní prvky komunikace
    Očekávaná kultura projevu
    Úskalí mluveného projevu
    Komunikační bariéry

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI                                                         

    Prezentační desatero
    Vzbuzení zájmu
    Udržování pozornosti
    Obtížné typy posluchačů a vhodná strategie jednání
    Co s trémou

STAVBA PREZENTACE                                                          
    Kostra
    Titulky
    Informační bloky – náležitosti
    Písmo, obrázky, barvy, znaky, texty, tabulky, grafy, celkový design
    Časový harmonogram

DŮLEŽITÉ FÁZE VYSTOUPENÍ                                               

    Příprava
    Úvod prezentace
    Vlastní prezentace
    Otázky a odpovědi (reakce na poznámky a otázky účastníků)
    Závěr a ukončení prezentace
    Časový harmonogram projevu

PRAKTICKÁ ČÁST                                                                     

    Tréninkové komunikační cvičení
    Osobnostní a dovednostní testy

Lektorka: Mgr. Lenka Přívětivá

Marie PřívětiváLektorka pracovala od roku 1995 na manažerských pozicích ve společnosti Eurotel Praha, kde získala praktické zkušenosti ve vedení lidí, řízení projektů, tvorbě a zavádění procesů činností v organizaci, získala ocenění prezidenta US West za práci v oblasti Péče o zákazníky. Od roku 2001 působí jako samostatná lektorka hlavně v oblasti "měkkých" dovedností se zaměřením na mezilidské vztahy a komunikaci, profesionální péči o klienta.
Jako lektorka realizuje otevřené a firemní kurzy pro vzdělávací agentury, Státní i komerční instituce.
Hlavní náplně kurzů: Péče o zákazníka, Budování vztahu s klientem, Prodejní dovednosti, Komunikační a prezentační dovednosti, Práce v Call centrech (Telemarketing, Servis, Help desk, Vymáhání pohledávek), Vedení lidí, Kurzy pro firemní školitele, Kurzy pro asistentky / recepční, Profesionální telefonování, Vedení kanceláře, Firemní korespondence, Řešení komunikačně obtížných situací, Prevence a zvládání pracovního stresu, atp.
Odborná a publikační činnost:
Pravidelně přednáší v Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů na katedře posudkového lékařství a publikuje odborné články v časopise
Praktická personalistika (nakladatelství Anag).