Efektivní komunikace s občanem

13.10.2020 Praha

Více Přihláška

Aplikace zákona na ochranu zvířat

6.10.2020 Praha

Více Přihláška

Vedení zdravotnické dokumentace

12.11.2020 Praha

Více Přihláška

Výsadba a údržba veřejné zeleně

1.10.2020 Praha

Více Přihláška

Práce s hodnocením vlivu na zájmy chráněné (H67)

20.10.2020 Praha

Více Přihláška