Informovaný souhlas a komunikace s pacientem

11. 11. 2021 ONLINE

Více Přihláška

Práce s hodnocením vlivu na zájmy chráněné (H67)

2. 11. 2021 ONLINE

Více Přihláška

Dotace pro lesní hospodářství a myslivost ONLINE

2. 12. 2021 ONLINE

Více Přihláška

Efektivní komunikace s občanem ONLINE

7. 12. 2021 ONLINE

Více Přihláška