Vedení zdravotnické dokumentace

26.5.2020 Praha

Více Přihláška

Aplikace zákona na ochranu zvířat

14.5.2020 Praha

Více Přihláška

Práce s hodnocením vlivu na zájmy chráněné (H67)

12.5.2020 Praha

Více Přihláška

Efektivní komunikace s občanem

28.4.2020 Praha

Více Přihláška

Jak zvládat stres

Více Přihláška

Výsadba a údržba veřejné zeleně

Více Přihláška