Vedení zdravotnické dokumentace

Více Přihláška

Úhrady zdravotní péče a kompenzace poskytovatelům pro rok 2020 a 2021

16.12.2020 ONLINE KURZ

Více Přihláška

Práce s hodnocením vlivu na zájmy chráněné (H67)

Více Přihláška

Efektivní komunikace s občanem

Více Přihláška

Aplikace zákona na ochranu zvířat

Více Přihláška

Výsadba a údržba veřejné zeleně

Více Přihláška