Efektivní komunikace s občanem

Více Přihláška

Přestupky ve zdravotnictví

8.11.2018 Praha

Více Přihláška

Aplikace zákona na ochranu zvířat

22.11.2018 Praha

Více Přihláška

Prezentační dovednosti

23.10.2018 Praha

Více Přihláška

Jak zvládat stres

Více Přihláška

Přestupkové řízení v praxi

Více Přihláška