hodnocení účastníků

Kurz: Možnosti zooterapie v sociální praxi ONLINE

 Akreditace udělena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pod č.j.: A2022/0943-SP/PC

 

Obsah kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je podrobné seznámení cílové skupiny s problematikou využití zoorehabilitace pohledem pracovníka v sociálních službách který by zoorehabilitaci pro svého klienta vybíral jako vhodnou formu terapie. Vzdělávací program poskytne cílové skupině aktuální informace o možnostech zapojení a využití zvířat v zoorehabilitaci s důrazem na možnost výběru zvířete a subjektu, který bude zoorehabilitaci zajišťovat. Zvláštní důraz bude kladen na informace o výhodách a rizicích zooterapie včetně navazující legislativy.

Program kurzu:
• úvod do problematiky
• přínosy zoorehabilitace
• využití zoorehabilitace
• indikace a kontraindikace
• jak poznat kvalitního dobrovolníka/terapeuta
• podmínky
• druhy zvířat
• právní rámec
• diskuze

Cílová skupina:
• pracovníci v sociálních službách
• úředníci OSPOD
• speciální pedagogové
• zaměstnanci a vedoucí pracovníci sociálních zařízení
• zaměstnanci nemocnic
• psychiatři
• všichni, kdo ke své práci mohou využít zooterapii

Lektorka: Ing. et Ing. Michaela Součková
Česká zemědělská univerzita, Praha

Lektorka v roce 2005 absolvovala 6 měsíční rekvalifikační kurz Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti, následovalo studium na České zemědělské univerzitě: Bc. Obor Kynologie, Ing. Zájmové chovy, Ing. Živočišná výroba, Ph.D. Aplikovaná zoologie. Dlouholetá členka spolku Animal Therapy (služby v oblasti zoorehabilitace). Rozhodčí u canisterapeutických zkoušek. Autorka či spoluautorka českých i zahraničních publikací zabývající se etologií, canisterapií, zooterapií. Lektorka zároveň vyučuje na ČZU předměty etika zvířat, canisterapie, etologie, chov psů, welfare, využití zvířat v zoorehabilitaci. Vedoucí bakalářských a diplomových prací na ČZU.

 

 

Lektorka: Bc.Kateřina Preusslerová
Spolek AnimalTherapy

Lektorka založila spolek Animal Therapy, kde se po několik let věnuje pravidelným vedením canisterapeutických kurzů v Praze a Kovači a zároveň působí jako rozhodčí na canisterapeutických kurzech. Vystudovala Bc. Studium obor Kynologie a následně studuje Zájmové chovy na ČZU. Ve volném čase se věnuje canisterapii a dochází již 8 rokem do smluvních zařízení spolku Animal Therapy. Pracuje dlouhodobě s klienty s kombinovaným postižením od střední až po velmi těžké kategorie. Věnuje se canisterapii se seniory v domovech důchodců a edukaci ve školách a školkách.

 

 

Lektorka: Ing. Renata Masopustová, Ph. D.
Česká zemědělská univerzita, Praha

Lektorka nastoupila hned po maturitě na střední škole do ZOO Praha, kde působila téměř 25 let jako chovatelka na veterinárním oddělení zahrady. Tady se starala o všechny druhy zvířat, které přicházely do ZOO nebo potřebovaly zvláštní péči. Během působení v ZOO zahájila studium na České zemědělské univerzitě v Praze, kde později nastoupila na katedru genetiky a obecné zootechniky. Zde po absolutoriu vysoké školy založila a vyučovala předměty Chov exotických savců a Mezinárodní záchranné programy pro bakalářské i magisterské studium. Státní doktorskou zkoušku složila z taxonomie, zoologie a chovu savců. Lektorka je autorkou řady publikací, mj. skript Chov exotických savců I. a II. V soukromém životě je aktivní chovatelkou.