hodnocení účastníků

Kurz: Jak zvládat stres

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-189/2017.

Cíl kurzu: 

Cílem kurzu je naučit pracovníky státní správy, kteří jsou v důsledku výkonu své práce vystaveni velkému tlaku,  preventivnímu antistresovému přístupu a posílit jejich odolnost vůči němu, Účastníci se naučí se zvládat negativní emoce, získají praktické dovednosti v technikách pro uvolňování stresu.

Obsah kurzu: 

IDENTIFIKACE STRESOVÉHO ZATÍŽENÍ                            

 • Co je to stres
 • Vnější a vnitřní stresory
 • Stres v každodenním kontaktu s lidmi
 • Obvyklé stresory v pracovním i osobním životě
 • Projevy stresu
 • Reakce na stres

 POSTUPY PRO ZVLÁDÁNÍ STRESU                                 

 • Principy zvládání stresu
 • Strategie řešení problému
 • Aktivní a reaktivní přístup
 • Emocionální a duševní sebekontrola
 • Možnosti řešení vybraných stresových situací
 • Relaxační a antistresové techniky

PRAKTICKÁ ČÁST                                                         

 • Řešení konkrétních stresových situací na základě potřeb účastníků
 • Nácvik relaxačních a antistresových technik
 • Osobnostní testy

Komu je kurz určen:

Úředníkům územních samosprávných celků – krajů, měst a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je daná problematika, ale i každému, kdo potřebuje často zvládat stres.

 

 

 

Lektorka: Mgr. Lenka Přívětivá

Marie PřívětiváLektorka pracovala od roku 1995 na manažerských pozicích ve společnosti Eurotel Praha, kde získala praktické zkušenosti ve vedení lidí, řízení projektů, tvorbě a zavádění procesů činností v organizaci, získala ocenění prezidenta US West za práci v oblasti Péče o zákazníky. Od roku 2001 působí jako samostatná lektorka hlavně v oblasti "měkkých" dovedností se zaměřením na mezilidské vztahy a komunikaci, profesionální péči o klienta.
Jako lektorka realizuje otevřené a firemní kurzy pro vzdělávací agentury, Státní i komerční instituce.
Hlavní náplně kurzů: Péče o zákazníka, Budování vztahu s klientem, Prodejní dovednosti, Komunikační a prezentační dovednosti, Práce v Call centrech (Telemarketing, Servis, Help desk, Vymáhání pohledávek), Vedení lidí, Kurzy pro firemní školitele, Kurzy pro asistentky / recepční, Profesionální telefonování, Vedení kanceláře, Firemní korespondence, Řešení komunikačně obtížných situací, Prevence a zvládání pracovního stresu, atp.
Odborná a publikační činnost:
Pravidelně přednáší v Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů na katedře posudkového lékařství a publikuje odborné články v časopise
Praktická personalistika (nakladatelství Anag).