Kurz: Lov ryb v rybářských revírech a kompetence rybářské stráže podle zákona č. 99/2004 Sb. ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-252/2024. 

Obsah kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je podrobné seznámení cílové skupiny s problematikou zajištění praktického výkonu lovu ryb v rybářských revírech na území České republiky, včetně kompetencí rybářské stráže podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů, a dále s problematikou navazujících
správních řízení v této oblasti. 

Vzdělávací program představí základní charakteristiku právní úpravy rybářství na území České republiky a poskytne detailní informace pro vydávání příslušných dokladů a stanovování pravidel umožňujících lov ryb ze strany zainteresovaných subjektů, včetně rozsahu kompetencí a povinností rybářské stráže.

Posluchači budou rovněž seznámeni s pravidly praktického výkonu lovu ryb v rybářských revírech na území České republiky ve vztahu k příslušné legislativě EU.

Po absolvování vzdělávacího programu se jeho účastník bude dobře orientovat v celé šíři problematiky vydávání rybářských lístků a povolenek k lovu ryb, včetně ustanovení, zániku, zrušení a výčtu oprávnění rybářské stráže podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

  • ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRÁVNÍ ÚPRAVY RYBÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ĆESKÉ REPUBLIKY
  • INSTITUT RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ
  • INSTITUT POVOLENEK K LOVU RYB
  • INSTITUT DOKLADU O UDĚLENÍ VÝJIMKY K LOVU RYB
  • USTANOVENÍ, ZÁNIK A ZRUŠENÍ RYBÁŘSKÉ STRÁŽE
  • OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI RYBÁŘSKÉ STRÁŽE

 Doporučená literatura:

• Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů


• Vyhláška č. 197/2004 Sb., k zákonu č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů


• ŠÍMA, A.: Zákon o rybářství Komentář. Wolters Kluwer, 2017


• VEDRAL, Josef: Správní řád – komentář, vyd. Aleš Čeněk, 2012, ISBN: 978-80-7273-166-4 Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bližší podmínky výkonu rybářského práva („Rybářský řád“) platné na rybářských revírech a vodních plochách Českého rybářského svazu, vyd. Český rybářský svaz, z.s., aktuální znění – periodikum


• ZAVŘEL, Z.: Rybářský revír a výkon rybářského práva, Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021 Praha

 

Termíny kurzu:

30.5.2024

Termíny přednášek kurzu:

30.5.2024
09:00 - 14:30 h

ONLINE, MS TEAMS

Místo konání: ONLINE

Cena bez DPH: 1 990.00 Kč

Cena s DPH: 2 407.90 Kč

přihláška online kurz

Lektor: Ing. Petr Chalupa, Ph.D.


Vedoucí oddělení rybářství a včelařství na Ministerstvu zemědělství od 1. 1. 2020
Ministerský rada v oddělení rybářství a včelařství na Ministerstvu zemědělství v období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2020
Vědecko-výzkumný pracovník na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2013 - 2015

 

Ing. Petr Chalupa, Ph.D.

Jmenuji se Petr Chalupa, narodil jsem se v městě Krnově a od útlého dětství se věnuji lovu ryb na udici v rybářských revírech na území České republiky. Tato celoživotní vášeň mě přivedla až k získání titulu Ph.D. v oboru rybářství a stala se také mým pracovním posláním, kdy jsem začal pracovat na Ministerstvu zemědělství na oddělení rybářství. Lov ryb na udici jsem poznal nejen v podmínkách České republiky, ale také v jiných státech Evropy či světa.

Mezi mé nejoblíbenější rybolovné metody patří lov dravých a lososovitých druhů ryb přívlačí a také lov ryb na feeder.


Rybářství patří celosvětově mezi nejvýznamnější obory zajišťující obživu pro obyvatelstvo planety a jsem rád, že Česká republika patří mezi země s přístupem umožňujícím zachování dlouhodobě udržitelného rybářství, a to nejen v oblasti akvakultury, ale také sportovního rybářství.

 

 Vzdělání

• Mendelova univerzita v Brně - doktorské studiem v oboru speciální zootechnika v období 25. 9. 2012 do 11. 7. 2018

•• Téma disertační práce: Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti

• Mendelova univerzita v Brně - magisterské studium v oboru rybářství a hydrobiologie v období od 6. 9. 2010 do 4. 6. 2012

•• Téma diplomové práce: Kategorizace pstruhových rybářských revírů v České republice na základě intenzity rybářského managementu

• Mendelova univerzita v Brně - bakalářské studium v oboru krajinářství v období od 11. 9. 2007 do 7. 6. 2010o Téma diplomové práce: Zhodnocení trendu vývoje úlovků lososovitých ryb a lipana podhorního ve vybraných pstruhových revírech

• Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě - maturitní vzdělání v oboru lesnictví v období od 1. 9. 2003 do 30. 6. 2007

• Mendelova univerzita v Brně - doktorské studiem v oboru speciální zootechnika v období 25. 9. 2012 do 11. 7. 2018

•• Téma disertační práce: Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti

• Mendelova univerzita v Brně - magisterské studium v oboru rybářství a hydrobiologie v období od 6. 9. 2010 do 4. 6. 2012o Téma diplomové práce: Kategorizace pstruhových rybářských revírů v České republice na základě intenzity rybářského managementu

• Mendelova univerzita v Brně - bakalářské studium v oboru krajinářství v období od 11. 9. 2007 do 7. 6. 2010o Téma diplomové práce: Zhodnocení trendu vývoje úlovků lososovitých ryb a lipana podhorního ve vybraných pstruhových revírech

• Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě - maturitní vzdělání v oboru lesnictví v období od 1. 9. 2003 do 30. 6. 2007