Kontakt

MOJEKVALIFIKACE Ing. Lenka Šíšová
Sídlo firmy:
Únětická 182,
Statenice, Černý Vůl
IČ: 69312184

Majitelka agentury:
Ing. Lenka Šíšová
tel.: 220 921 286, 604 743 642
email: lenka.sisova@mojekvalifikace.cz

Produkce:
Eva Štefanová
Jelena Hanková
Rastislav Šíša
Daniel Šíša
Dalibor Dorn