Kontakt

MOJEKVALIFIKACE Ing. Lenka Šíšová
Sídlo firmy:
Únětická 182,
Statenice, Černý Vůl
IČ: 69312184

Byznet servis s.r.o.
Sídlo firmy:
Únětická 182,
Statenice, Černý Vůl
IČ:03821510

Majitelka agentury:
Ing. Lenka Šíšová
tel.: +420 604 743 642
email: lenka.sisova@mojekvalifikace.cz

Vedoucí produkce:
Ing. Světlana Rayová
tel.: +420 774 331 318
email: svetlana.rayova@mojekvalifikace.cz

Produkce:
RNDr. Marie Zelená
Eva Štefanová

Ing. Daniel Šíša
Dalibor Dorn