Kurz: Využití umělé inteligence v Microsoft 365 a MS Teams ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-391/2024

Obsah kurzu:

Cílem kurzu "Využití umělé inteligence v Microsoft 365 a MS Teams" je poskytnout hlubší porozumění a praktické dovednosti v oblasti umělé inteligence (AI), které mohou být aplikovány v rámci nástrojů Microsoft 365 a MS Teams.

Program se zaměřuje na integraci AI do každodenních pracovních procesů, zlepšení produktivity a efektivity práce prostřednictvím automatizace a inteligentní analýzy dat. Účastníci se naučí, jak využívat AI pro personalizaci komunikace, zefektivnění spolupráce týmů a zlepšení rozhodovacích procesů.

Dále program zdůrazňuje důležitost etických a bezpečnostních aspektů při implementaci AI řešení. Vzdělávací obsah je navržen tak, aby odpovídal nejnovějším trendům a požadavkům trhu, což umožňuje veřejné správě zůstat v popředí technologickho pokroku a využít integrovanou AI v průběhu vedení správního řízení.

 

 Doporučená literatura:

• KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft Office 365: průvodce uživatele : 333 klíčových témat. I. vydání.
Průvodce (Grada). Praha: Grada Publishing, 2023. ISBN 978-80-271-3334-5

• Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

• Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

 

Termíny kurzu:

10.10.2024

Termíny přednášek kurzu:

10.10.2024
09:00 - 14:30 h

ONLINE, MS TEAMS

Místo konání: ONLINE

Cena bez DPH: 1 990.00 Kč

Cena s DPH: 2 407.90 Kč

přihláška online kurz

Lektor: RNDr. Roman Slaboch


Specialista na výuku dospělých v programech MS Office, Microsoft 365 a aplikace umělé inteligence do softwarových programů.
Externí specialista vzdělávání (VOZP) 
 

RNDr. Roman SlabochRNDr.Roman Slaboch je zkušený a kvalifikovaný lektor s dlouholetou praxí v oblasti vzdělávání a výuky softwarových nástrojů. Svou profesní dráhu zasvětil vzdělávání dospělých.

IT znalosti a dovednosti

Roman Slaboch je profesionálem v oblasti IT s hlubokou znalostí MS Office a Microsoft 365. Velmi dobře ovládá MS Access, MS Project, MS Teams, Power Query, Power BI a IBM Notes. Je certifikovaným testerem ECDL s licencí pro pokročilou úroveň nástrojů MS Word, Excel, PowerPoint a Project.

Profesní zkušenosti

Ve své profesi vedl kurzy pro státní správu, na Ministerstvu školství, dopravy, vnitra, na AOPK i městských úřadech Prahy. Stovky kurzů odškolil pro firmy ČEZ, Eurotel, Vodafone, T-Mobile, Makro, Metrostav, Geosan, Hochtief, Volvo, Renault, Dopravních podnicích Praha, Parker, BEKO, HOPI, ARVAL, BILLA, L´Oreal, a mnoha dalších. Kromě toho je od roku 2021 externím specialistou vzdělávání ve Vojenské zdravotní pojišťovně.

Svou pedagogickou kariéru začal jako učitel matematiky na základní škole v Praze 8, později jako středoškolský profesor vyučoval výpočetní techniku na soukromém Gymnáziu ARCUS v Praze 9.

Roman Slaboch vystudoval pedagogiku se zaměřením na didaktiku a vyučování biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1989 získal rigorózní zkoušku a doktorát. Je také držitelem certifikátu Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých, který získal na Univerzitě Palackého v Olomouci.

 


Kurzy a certifikace

  • 2012: Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v České a Slovenské republice (Univerzita Palackého v Olomouci)
  • 2002: Tester ECDL s licencí pro pokročilou úroveň
  • 1995: Microsoft Professional – Windows for Workgroup 4.11

 
Vzdělání

                               1989      rigorózní zkouška a doktorát z pedagogiky,
                                             didaktiky a vyučování biologii

                                             Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha

                  1981 – 1986      pedagogický obor Biologie – Matematika

                                             Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha