hodnocení účastníků

Kurz: Ochrana zvířat v obcích v praxi

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-443/2016.

Obsah kurzu:

Netradičně pojatý akreditovaný kurz proběhne formou workshopu, na němž ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat, MVDr. Martin Jánošík, vybere nejzajímavější kauzy a navrhnou jejich řešení s odvoláním na příslušné právní předpisy. 
Pokud se k řešení sejde více případů než bude možné v rámci kurzu probrat, zašleme Vám jejich řešení do 14 dnů e-mailem.
Součástí kurzu bude také kazuistika již vyřešených případů z archivu SVS.
Kurz bude probíhat formou skupinové práce řízené lektorem. Ten s účastníky rozebere modelové případy, s nimiž se nejčastěji setkávají úředníci obecních úřadů. V rámci práce skupiny bude důležitá vzájemná komunikace účastníků a aplikace vlastních nápadů.
Cílem kurzu je naučit účastníky samostatně analyzovat vzniklé situace v oblasti ochrany zvířat, pracovat s daným problémem a hledat zdroje a řešení v oblasti vedení správních a přestupkových řízení se subjekty porušujícími platnou legislativu. Účastníci dostanou náod k úkonů jako je: provádění fyzického a administrativního nařízení a provedení zvláštních opatření podle zákona (náhradní péče o zvíře, předběžná náhradní péče, zabavení zvířete, zákaz chovu nebo propadnutí zvířete). Rovněž si seminář klade za cíl naučit posluchače spolupracovat s jinými složkami státní a veřejné správy a nestátními organizacemi ve vzájemné součinnosti nebo využitím jejich zdrojů a možností.

Komu je kurz určen:

Úředníkům územních samosprávných celků – krajů, měst a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je daná problematika, příslušníkům městských policií, pracovníkům neziskových organizací, zaměstnancům útulků pro opuštěná zvířata, pracovníkům záchranných stanic pro handicapované živočichy, členům dalších organizací, kteří potřebují aplikaci na zákon zvířat proti týrání aplikovat v praxi

Lektor: MVDr. Martin Jánošík,
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS Praha

Jánošík MartinLektor je ředitelem odboru ochrany zdraví a pohody zvířat krajské organizace Státní veterinární správy ČR s hodností vrchního rady. Jeho pracovní náplní je praktická aplikace zákona na ochranu zvířat proti týrání, ochrana zdraví zvířat před infekčními nákazami a dohled při nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Současně je i akreditovaným lektorem Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zemědělství ČR a působí v komisích Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny.

Má atestaci II. stupně, absolvoval kurzy manažerského a profesního vzdělávání, a je akreditovaným auditorem Bureau Veritas pro státní správu. Je autorem blogu o činnosti veterinární správy http://janosik.blog.idnes.cz/. Lektor si pravidelně si zvyšuje odbornost v oboru ochrany zvířat studiem a to jak v tuzemsku tak na zahraničních seminářích. S posluchači se tak může podělit nejen o svoje teoretické a praktické zkušenosti z tuzemska, ale může nabídnout i srovnání řešení praktických příkladů u nás a v zahraničí.

MVDr. Martin Jánošík vystudoval Univerzitu veterinárního lékařství v Košicích.