hodnocení účastníků

Kurz: Efektivní komunikace s občanem ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-493/2016.

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je zdokonalit komunikační dovednosti pracovníka úřadu při osobním jednání s občanem, budovat tak důvěru ke státní instituci a předcházet případným konfliktům v komunikaci. Naučit se využívat pozitivní prvky verbální a neverbální komunikace v kontaktu s lidmi. Dokázat působit pozitivně v osobním kontaktu, budovat tak důvěru a předcházet případným konfliktům a naučit se techniky pro zvládání námitek a odmítnutí ze strany občana. Naučí se řešit komunikačně obtížné situace bez emocí a se zachováním profesionálního nadhledu

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP KE KOMUNIKACI S OBČANEM: Občan, jeho potřeby a očekávání; Cíle našeho hovoru s občanem;  Profesionální přístup v komunikaci s občany; Model efektivní sociální komunikace.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI: Využití pozitivních prvků neverbální komunikace; První dojem – navození atmosféry; Kultura projevu;  Účinné komunikační prvky; Co do komunikace s klienty nepatří

NÁMITKY KLIENTŮ A JEJICH ŘEŠENÍ: Co jsou námitky; Techniky pro nekonfliktní řešení námitek; Techniky pro překonání odmítnutí;  Jak prosadit svůj návrh řešení.

ŘEŠENÍ KOMUNIKAČNĚ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ: Základní typy jednání, Jak zvládat agresi a odolat manipulaci, Některé nekonfliktní strategie jednání dle potřeb účastníků školení, Emoce v komunikaci

PRAKTICKÁ CVIČENÍ: Aktivní a pozitivní vyjadřování; Nevhodné výroky, vlídné velení; Odpovědi na konkrétní námitky.

Lektorka: Mgr. Lenka Přívětivá

Marie PřívětiváLektorka pracovala od roku 1995 na manažerských pozicích ve společnosti Eurotel Praha, kde získala praktické zkušenosti ve vedení lidí, řízení projektů, tvorbě a zavádění procesů činností v organizaci, získala ocenění prezidenta US West za práci v oblasti Péče o zákazníky. Od roku 2001 působí jako samostatná lektorka hlavně v oblasti "měkkých" dovedností se zaměřením na mezilidské vztahy a komunikaci, profesionální péči o klienta.
Jako lektorka realizuje otevřené a firemní kurzy pro vzdělávací agentury, Státní i komerční instituce.
Hlavní náplně kurzů: Péče o zákazníka, Budování vztahu s klientem, Prodejní dovednosti, Komunikační a prezentační dovednosti, Práce v Call centrech (Telemarketing, Servis, Help desk, Vymáhání pohledávek), Vedení lidí, Kurzy pro firemní školitele, Kurzy pro asistentky / recepční, Profesionální telefonování, Vedení kanceláře, Firemní korespondence, Řešení komunikačně obtížných situací, Prevence a zvládání pracovního stresu, atp.
Odborná a publikační činnost:
Pravidelně přednáší v Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů na katedře posudkového lékařství a publikuje odborné články v časopise
Praktická personalistika (nakladatelství Anag).