hodnocení účastníků

Kurz: Efektivní komunikace s občanem ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-624/2022.

Akreditace udělena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pod č.j.: A2022/0942-SP/PC/VP

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je zdokonalit komunikační dovednosti pracovníka úřadu při osobním jednání s občanem, budovat tak důvěru ke státní instituci a předcházet případným konfliktům v komunikaci. Naučit se využívat pozitivní prvky verbální a neverbální komunikace v kontaktu s lidmi. Dokázat působit pozitivně v osobním kontaktu, budovat tak důvěru a předcházet případným konfliktům a naučit se techniky pro zvládání námitek a odmítnutí ze strany občana. Naučí se řešit komunikačně obtížné situace bez emocí a se zachováním profesionálního nadhledu

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP KE KOMUNIKACI S OBČANEM: Občan, jeho potřeby a očekávání; Cíle našeho hovoru s občanem;  Profesionální přístup v komunikaci s občany; Model efektivní sociální komunikace.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI: Využití pozitivních prvků neverbální komunikace; První dojem – navození atmosféry; Kultura projevu;  Účinné komunikační prvky; Co do komunikace s klienty nepatří

NÁMITKY KLIENTŮ A JEJICH ŘEŠENÍ: Co jsou námitky; Techniky pro nekonfliktní řešení námitek; Techniky pro překonání odmítnutí;  Jak prosadit svůj návrh řešení.

ŘEŠENÍ KOMUNIKAČNĚ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ: Základní typy jednání, Jak zvládat agresi a odolat manipulaci, Některé nekonfliktní strategie jednání dle potřeb účastníků školení, Emoce v komunikaci

PRAKTICKÁ CVIČENÍ: Aktivní a pozitivní vyjadřování; Nevhodné výroky, vlídné velení; Odpovědi na konkrétní námitky.

Lektorka: Ing. Hana Čipera Janská

Hana Čipera Janská

Lektorka je majitelkou personálně konzultační společnosti HR MOLLO s. r. o. se zaměřením na konzultaci a podporu HR procesů v malých a středně velkých firmách.

Lektorské činnosti se věnuje od roku 2008. S cílem efektivního využití potenciálu jedince pro firmu vedla semináře ve společnostech jako je Vodafone a.s., ADRA, RE/MAX Czech, Editel CZ s. r. o., Ministerstvo práce a soc. věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrum pro regionální rozvoj a jiné. 

Setkáte se s ní na seminářích zaměřených na komunikaci a další měkké dovednosti (Time management, Stress management, Work-life balance, Manažerské dovednosti). 

Lektorka se krom personalistiky věnuje osobnostnímu a manažerskému rozvoji. Je certifikovaný kouč individuálního i týmového koučinku ACSTH ICF. Jako metodik v dřívější kariérní historii měla na starosti rozvojové programy pro talenty a nižší management.

Lektorka vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále je absolventkou několika certifikovaných kurzů koučinku, mentoringu nebo metodik osobnostního rozvoje.