Kurz: Komunikace s náročným klientem (pacientem) ONLINE

Cílem kurzu je

• Zdokonalit komunikační dovednosti zaměstnance zdravotnického střediska při osobním jednání s náročným klientem.
• V rámci komunikace budovat důvěru k zdravotnické instituci a předcházet případným konfliktům a nejasnostem v komunikaci.
• Naučit se využívat pozitivní prvky verbální a neverbální komunikace v kontaktu s lidmi.
• Dokázat působit pozitivně v osobním kontaktu.
• Naučit se techniky pro zvládání námitek, použít efektivních argumentů.
• Naučit se řešit komunikačně obtížné situace se zachováním profesionálního nadhledu.


Obsahová struktura vzdělávacího kurzu

● Základy komunikace
● Co je to komunikace
● První dojem - prevence proti nedorozumění
● Jak s klientem komunikovat, abychom jej získali a dále udrželi


● Práce s emocemi v komunikaci
● Emoce v komunikaci
● Umění naslouchat - prevence nedorozumění
● Jak emoce v komunikaci zvládnout


● Profesionální komunikace
● Standardy profesionální komunikace
● Jak řešit emocionálně vypjaté situace
● Jak zvládat námitky a čelit nedorozumění


● Profesionální komunikace
● Typologie a práce s argumenty
● Jak zvládat námitky a čelit nedorozumění
● Co dělat, když k nedorozumění dojde

Lektorka: Ing. Hana Čipera Janská

Hana Čipera Janská

Lektorka je majitelkou personálně konzultační společnosti HR MOLLO s. r. o. se zaměřením na konzultaci a podporu HR procesů v malých a středně velkých firmách.

Lektorské činnosti se věnuje od roku 2008. S cílem efektivního využití potenciálu jedince pro firmu vedla semináře ve společnostech jako je Vodafone a.s., ADRA, RE/MAX Czech, Editel CZ s. r. o., Ministerstvo práce a soc. věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrum pro regionální rozvoj a jiné. 

Setkáte se s ní na seminářích zaměřených na komunikaci a další měkké dovednosti (Time management, Stress management, Work-life balance, Manažerské dovednosti). 

Lektorka se krom personalistiky věnuje osobnostnímu a manažerskému rozvoji. Je certifikovaný kouč individuálního i týmového koučinku ACSTH ICF. Jako metodik v dřívější kariérní historii měla na starosti rozvojové programy pro talenty a nižší management.

Lektorka vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále je absolventkou několika certifikovaných kurzů koučinku, mentoringu nebo metodik osobnostního rozvoje.