Kurz: Výkon pěstounské péče pohledem právníka a pohledem pěstouna na přechodnou dobu ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-893/2022

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí A2022/0944-SP/PC

Obsah kurzu:

Lektor: Ing. Lenka Procházková

lektorka odborných příprav modelu PRIDE pro osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny na přechodnou dobu

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

pěstounka na přechodnou dobu

Lektorka má zkušenosti s problematikou náhradní rodinné péče žadatelům o osvojení a o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Z praxe zná nejčastější problémy, jako jsou např. problémy s vydáním rodných listů, nutnost rozšíření pravomoci v oblasti zdravotních služeb, operace, hospitalizace, předávání dítěte do následné rodiny, roztříštěnost nároků na pěstouny, potažmo osvojitele v jednotlivých krajích, přebírání dítěte stovky km od místa bydliště pěstounky a další, a způsoby jejich řešení.

Lektorka je od roku 2014 sama pěstounkou na přechodnou dobu. Pečuje o děti s perinatální zátěží. To obnáší péči o děti s těžkou prematuritou, apnoe, nezralým CNS, NAS, s vývojovými vadami, děti indikované k těžkým operacím atd.

Lektorka vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Obchodní fakultu, obor Ekonomika zahraničního obchodu. Absolvovala přípravy PPPD v Rakovníku v rozsahu 72 hodin, nespočet vzdělávacích kurzů v rámci každoročního vzdělávání pěstounů. Od července roku 2019 je lektorkou odborných příprav modelu PRIDE. Absolvovala výcvik pro lektory PRIDE v rozsahu 250 hodin, z čehož 150 hodin tvořily teoretické základy a 100 hodin praktická část. Výcvik je akreditován MPSV.