hodnocení účastníků

Kurz: Aplikace zákona na ochranu zvířat ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-280/2015

Obsah kurzu:

Lektoři v tomto kurzu vysvětlí nejen základní právní normy, týkající se kompetencí měst a obcí v této oblasti, ale současně s účastníky proberou i řadu praktických případů z praxe. Kurz si klade za cíl seznámit cílovou skupinu s problematikou zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat – s jeho základními pojmy, postavením zvířat, které zákon upravuje a se zákonnými normami, které na tento zákon navazují. Účastníci se seznámí s přestupky vyplývajícími se zákona a s postihy, které za přestupky a správní delikty hrozí. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními opatřeními jako je zákaz chovu zvířat, zabránění a propadnutí týraného zvířete, jeho umístění do náhradní péče, pravomoci obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, možnosti úplného zákazu chovu zvířat. Podrobně je zmiňována i problematika toulavých a opuštěných zvířat, jejich odchytu a umísťování do vhodných zařízení. Je zmíněno zřizování útulků pro opuštěná zvířata, stejně jako s problematika handicapovaných zvířat a jejich umísťování do záchranných stanic a pravidla pořádání akcí s účastí zvířat - veřejných vystoupení a svodů hospodářských zvířat.

V závěrečné diskuzi je samozřejmě také prostor pro řešení konkrétních problémů účastníků kurzu.

Komu je kurz určen:

Úředníkům územních samosprávných celků – krajů, měst a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je daná problematika, příslušníkům městských policií, pracovníkům neziskových organizací, zaměstnancům útulků pro opuštěná zvířata, pracovníkům záchranných stanic pro handicapované živočichy, pracovníkům organizací se správou nad lesy, pracovníkům Chráněných krajinných oblastí, členům dalších organizací, kteří potřebují aplikaci na zákon zvířat proti týrání aplikovat v praxi

Lektor: MVDr. Martin Jánošík,
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS Praha

Jánošík MartinLektor je ředitelem odboru ochrany zdraví a pohody zvířat krajské organizace Státní veterinární správy ČR s hodností vrchního rady. Jeho pracovní náplní je praktická aplikace zákona na ochranu zvířat proti týrání, ochrana zdraví zvířat před infekčními nákazami a dohled při nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Současně je i akreditovaným lektorem Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zemědělství ČR a působí v komisích Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny.

Má atestaci II. stupně, absolvoval kurzy manažerského a profesního vzdělávání, a je akreditovaným auditorem Bureau Veritas pro státní správu. Je autorem blogu o činnosti veterinární správy http://janosik.blog.idnes.cz/. Lektor si pravidelně si zvyšuje odbornost v oboru ochrany zvířat studiem a to jak v tuzemsku tak na zahraničních seminářích. S posluchači se tak může podělit nejen o svoje teoretické a praktické zkušenosti z tuzemska, ale může nabídnout i srovnání řešení praktických příkladů u nás a v zahraničí.

MVDr. Martin Jánošík vystudoval Univerzitu veterinárního lékařství v Košicích.