Kurz: Ochrana zvířat v obcích v praxi

Souhrnné hodnocení (5 lidí)

Splnila se moje očekávání, která jsem měl(a) před zahájením kurzu?
9.2
Ohodnoťte srozumitelnost výkladu lektora/lektorky:
9.2
Ohodnoťte odbornou přípravu lektora/lektorky:
9.2
Organizace a zajištění kurzu byly:
9.4
Školení celkově hodnotím:
9

Jednotlivá hodnoceníměsto Mělník, referent odboru životního prostředí

27.03.2019
Splnila se moje očekávání, která jsem měl(a) před zahájením kurzu?
10
Ohodnoťte srozumitelnost výkladu lektora/lektorky:
9
Ohodnoťte odbornou přípravu lektora/lektorky:
8
Organizace a zajištění kurzu byly:
10
Školení celkově hodnotím:
10

Na kurzu mě nejvíce zaujalo:
praktičnost a možnost dát dohromady, jak co vyřešit
Celkové textové hodnocení kurzu
10


Město Slaný

27.03.2019
Splnila se moje očekávání, která jsem měl(a) před zahájením kurzu?
10
Ohodnoťte srozumitelnost výkladu lektora/lektorky:
10
Ohodnoťte odbornou přípravu lektora/lektorky:
10
Organizace a zajištění kurzu byly:
10
Školení celkově hodnotím:
10

Na kurzu mě nejvíce zaujalo:
Forma školení (workshop).
Celkové textové hodnocení kurzu
Zatím nejlepší školení, které jsem absolvovala.


Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s., Soudní znalec

27.03.2019
Splnila se moje očekávání, která jsem měl(a) před zahájením kurzu?
10
Ohodnoťte srozumitelnost výkladu lektora/lektorky:
8
Ohodnoťte odbornou přípravu lektora/lektorky:
8
Organizace a zajištění kurzu byly:
10
Školení celkově hodnotím:
9

Ohodnoťte srozumitelnost výkladu lektora/lektorky:
Občas méně hlasitý projev. Jinak bez výhrad.
Ohodnoťte odbornou přípravu lektora/lektorky:
Mírně nepřehledná orientace v prezentaci, hodně textu, předčítání textu. Časté opakování již sdělených informací.
Organizace a zajištění kurzu byly:
Všechno super.
Školení celkově hodnotím:
Za časovou ztrátu považuji individuální řešení jednotlivých problémů. Do řešení jsme vkládali vlastní zkušenosti a postupy, přínosnější je ale pohled ze strany kompetentního orgánu. Poté mohla být společná diskuze k tématu. Neznali jsme tak názory a postřehy k problematice ostatních účastníků.
Na kurzu mě nejvíce zaujalo:
Modelové případy, možnosti jejich řešení, způsob výkladu a interpretace zákona.
Celkové textové hodnocení kurzu
Jsem spokojená, seminář splnil mé očekávání a v mezích mé specializace mi pomůže k odborným závěrům.


Město Odry, Referentka Odboru životního prostředí

27.03.2019
Splnila se moje očekávání, která jsem měl(a) před zahájením kurzu?
10
Ohodnoťte srozumitelnost výkladu lektora/lektorky:
9
Ohodnoťte odbornou přípravu lektora/lektorky:
10
Organizace a zajištění kurzu byly:
8
Školení celkově hodnotím:
10

Na kurzu mě nejvíce zaujalo:
práce ve skupině- bylo to velmi přínosné
Celkové textové hodnocení kurzu
Celý kurz byl velice dobře koncipovaný. Práce ve skupině nám umožnila se mezi sebou seznámit, vyměnit si zkušenosti a kontakty.


Technické služby Tábor s.r.o., Útulek pro nalezené psy v Táboře

27.03.2019
Splnila se moje očekávání, která jsem měl(a) před zahájením kurzu?
6
Ohodnoťte srozumitelnost výkladu lektora/lektorky:
10
Ohodnoťte odbornou přípravu lektora/lektorky:
10
Organizace a zajištění kurzu byly:
9
Školení celkově hodnotím:
6

Na kurzu mě nejvíce zaujalo:
Modelové případy a návrhy řešení jiných lidí, kde bylo hezky vidět, že co člověk to názor i na zákonem stanovenou věc. A o to více na věci zákonem nedefinované.
Celkové textové hodnocení kurzu
Je škoda, že bylo málo času a hodně věcí se přeskočilo.