hodnocení účastníků

Kurz: Novela zákona o léčivech a aktuality ve farmaceutickém právu

Česká republika se již druhým rokem potýká s nedostatkem některých léčiv, včetně základních antibiotik.


20. prosince 2023 schválil Senát ČR novelu zákona o léčivech, která je nyní na cestě k prezidentskému podpisu.

Seminář je zaměřen na zhodnocení, jaké dopady bude mít novela na lékový trh, distribuci a lékárny, a to i s ohledem na chystané změny v Cenovém předpise MZ, které byly nedávno představeny. Zabývat se budeme též možnostmi postupu dle již platného zákona o léčivech, zejména problematice tzv. „chráněného kanálu“, problematice cen a úhrad léčiv a paralelního obchodu s léčivy.

 

Témata: 

  • Novela zákona o léčivech
  • Významné body novely – režim „omezené dostupnosti“, systém „rezervních zásob“, zrušení „chráněného kanálu“
  • Nové povinnosti výrobců, držitelů registrací, distributorů a lékáren, nastavení objednacích kvót u nedostatkových léčiv
  • Procesně-právní řešení v novele: opatření obecné povahy, možnosti přezkumu, účinnost zákona, efektivita reakce na výpadky
  • Navržená novela Cenového předpisu MZ, dopad na distributory a lékárny
  • Nedostupnost léčiv, její příčiny a možnosti reakce dle platné legislativy
  • Nerovnoměrná dostupnost léčiv v některých lékárnách, právní možnosti dle platného a připravovaného zákona
  • Výhledy fungování lékového trhu a lékové regulace v ČR, anoncované změny

Lektor: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Vzdělání

Master of Laws (LL.M.) in Health Law, Saint Louis University School of Law, 2005-2006 
Ph.D. v oboru Mezinárodní, evropské a ústavní právo (Veřejné právo I), PF UK, 2003-2005
JUDr. v oboru Trestní právo, PF UK, 2004
Mgr. v oboru Právo a právní věda, PF UK 1997-2003       

Pracovní zkušenosti

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lektor v oboru zdravotnického práva (od 2004); Univerzita Karlova v Praze, lektor v oboru zdravotnického práva (3.LF UK, PF UK, FHS UK); 2006-2011 vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK

Head of Health&Pharma Practice, PriceWaterhouseCoopers Legal (2016-2018), konzultant PwC Česká republika (od 2016), právník AK JUDr. B. Holubové(2004-2010)

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborný externí poradce v letech 2004 a 2013-14

Lektor a konzultant v oblasti zdravotnického práva, organizace a financování zdravotnictví

Rozsáhlá publikační činnost v českých i zahraničních odborných časopisech

 

Členství v akademických spolcích

World Association for Medical Law

European Association of Health Law

Společnost medicínského práva ČLS JEP (člen výboru)

 

Akademická a profesní ocenění

Ocenění pro bono praxe (PwC Legal 2018) společnosti Economia, oblast sporů mezi pojištěnců a zdravotními pojišťovnami o úhradu modern léčby

Cena Právník roku 2006, udělená Českou advokátní komorou v kategorii Talent roku za práci “Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví“, 2007

Cena Association de Recherche et de Formation en Droit Médical za prezentaci “Direct Supplementary Payments for Services Already Covered By a Public Health Plan” udělená u příležitosti XVI. Světového kongresu medicínského práva, Toulouse 2006

Cena Dr. Paula Janssena v oboru Farmakoekonomika a zdravotní politika za práci “Práva pacientů v Evropě a české zdravotnictví”, 2005

Ocenění České advokátní komory za publikaci “Pactum de quota litis jako způsob odměny českého advokáta”, 2004

Bolzanova cena rektora UK za diplomovou práci “Lékař, pacient a trestní právo”, 2003