Kurz: Nedostatek zdravotníků, problematika přesčasů, aktuality v pracovním právu a zdravotnictví

Česká republika provedla nedávnou novelou Zákoníku práce evropská pravidla, regulující mj. směnný provoz a přesčasy, s významným dopadem na zdravotnictví. Cestou pozměňovacího návrhu byla do této novely vnesena speciální úprava dobrovolných přesčasů u pracovníků ve zdravotnictví. Reakcí na tuto změnu i na existující stav je protest lékařů a anoncované omezení přesčasové práce, které by mohlo vést k nefunkčnosti některých pracovišť, na což Ministerstvo reagovalo oznámením dalších novelizací zákona.

Seminář je zaměřen na shrnutí právních aspektů tohoto vývoje, obsah provedených a navržených legislativních změn, možná řešení a právní důsledky omezení provozu oddělení ve vztahu ke správním orgánům i pacientům.

 

Témata: 

  • Novela Zákoníku práce a pozměňovací návrhy se vztahem ke zdravotnickým profesím
  • Stávající řešení zajištění služeb a přesčasů, jejich přípustnost ve vztahu k nové legislativě
  • Právní možnosti protestujících zdravotníků, vypovídání přesčasů, právní možnosti zaměstnavatele
  • Připravovaná další novela Ministerstva zdravotnictví vztahující se k přesčasové práci
  • Širší aspekty nedostatku zdravotníků a přesčasové práce: Vzdělávání a atestace, organizace sítě poskytovatelů
  • Postup vedení nemocnice, vlastníků či zřizovatelů v případě omezení péče, povinnosti vůči správním orgánům
  • Povinnosti vůči pacientům a zdravotním pojišťovnám v případě omezení služeb, poskytování neodkladné a plánované péče

Lektor: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Vzdělání

Master of Laws (LL.M.) in Health Law, Saint Louis University School of Law, 2005-2006 
Ph.D. v oboru Mezinárodní, evropské a ústavní právo (Veřejné právo I), PF UK, 2003-2005
JUDr. v oboru Trestní právo, PF UK, 2004
Mgr. v oboru Právo a právní věda, PF UK 1997-2003       

Pracovní zkušenosti

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lektor v oboru zdravotnického práva (od 2004); Univerzita Karlova v Praze, lektor v oboru zdravotnického práva (3.LF UK, PF UK, FHS UK); 2006-2011 vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK

Head of Health&Pharma Practice, PriceWaterhouseCoopers Legal (2016-2018), konzultant PwC Česká republika (od 2016), právník AK JUDr. B. Holubové(2004-2010)

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborný externí poradce v letech 2004 a 2013-14

Lektor a konzultant v oblasti zdravotnického práva, organizace a financování zdravotnictví

Rozsáhlá publikační činnost v českých i zahraničních odborných časopisech

 

Členství v akademických spolcích

World Association for Medical Law

European Association of Health Law

Společnost medicínského práva ČLS JEP (člen výboru)

 

Akademická a profesní ocenění

Ocenění pro bono praxe (PwC Legal 2018) společnosti Economia, oblast sporů mezi pojištěnců a zdravotními pojišťovnami o úhradu modern léčby

Cena Právník roku 2006, udělená Českou advokátní komorou v kategorii Talent roku za práci “Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví“, 2007

Cena Association de Recherche et de Formation en Droit Médical za prezentaci “Direct Supplementary Payments for Services Already Covered By a Public Health Plan” udělená u příležitosti XVI. Světového kongresu medicínského práva, Toulouse 2006

Cena Dr. Paula Janssena v oboru Farmakoekonomika a zdravotní politika za práci “Práva pacientů v Evropě a české zdravotnictví”, 2005

Ocenění České advokátní komory za publikaci “Pactum de quota litis jako způsob odměny českého advokáta”, 2004

Bolzanova cena rektora UK za diplomovou práci “Lékař, pacient a trestní právo”, 2003