hodnocení účastníků

Kurz: Povinné očkování, výhrada svědomí a rozhodování o přijetí do mateřských škol a na zotavovací akce

Program semináře:

Právní předpisy a judikatura k povinnému očkování dětí

• Povinná očkování a zákonné výjimky dle zákona o ochraně veřejného zdraví

• Výhrada svědomí a její dopady dle judikatury Ústavního a Nejvyššího správního soudu

• Škola jako správní orgán: správní řízení, náležitosti rozhodnutí, odvolání

• Právní rizika: Pokuty za přijetí neočkovaného vs. rizika z odmítnutí výhrady svědomí

  • Vymezení pojmu zotavovací akce


Kazuistiky a zkušenosti z praxe

• Pomůže lékař? Význam lékařských vyjádření a posudků, medicínské kontraindikace

• Pomůže hygiena? Význam komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví

• Jak silná je výhrada svědomí v praxi soudů? Soudničky a příběhy za nimi

• Dotazy a příklady z praxe účastníků

Lektor: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Vzdělání

Master of Laws (LL.M.) in Health Law, Saint Louis University School of Law, 2005-2006
Ph.D. v oboru Mezinárodní, evropské a ústavní právo (Veřejné právo I), PF UK, 2003-2005
JUDr. v oboru Trestní právo, PF UK, 2004
Mgr. v oboru Právo a právní věda, PF UK 1997-2003

Pracovní zkušenosti

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lektor v oboru zdravotnického práva (od 2004); Univerzita Karlova v Praze, lektor v oboru zdravotnického práva (3.LF UK, PF UK, FHS UK); 2006-2011 vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK

Head of Health&Pharma Practice, PriceWaterhouseCoopers Legal (2016-2018), konzultant PwC Česká republika (od 2016), právník AK JUDr. B. Holubové(2004-2010)

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborný externí poradce v letech 2004 a 2013-14

Lektor a konzultant v oblasti zdravotnického práva, organizace a financování zdravotnictví

Rozsáhlá publikační činnost v českých i zahraničních odborných časopisech

 

Členství v akademických spolcích

World Association for Medical Law

European Association of Health Law

Společnost medicínského práva ČLS JEP (člen výboru)

 

Akademická a profesní ocenění

Ocenění pro bono praxe (PwC Legal 2018) společnosti Economia, oblast sporů mezi pojištěnců a zdravotními pojišťovnami o úhradu modern léčby

Cena Právník roku 2006, udělená Českou advokátní komorou v kategorii Talent roku za práci “Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví“, 2007

Cena Association de Recherche et de Formation en Droit Médical za prezentaci “Direct Supplementary Payments for Services Already Covered By a Public Health Plan” udělená u příležitosti XVI. Světového kongresu medicínského práva, Toulouse 2006

Cena Dr. Paula Janssena v oboru Farmakoekonomika a zdravotní politika za práci “Práva pacientů v Evropě a české zdravotnictví”, 2005

Ocenění České advokátní komory za publikaci “Pactum de quota litis jako způsob odměny českého advokáta”, 2004

Bolzanova cena rektora UK za diplomovou práci “Lékař, pacient a trestní právo”, 2003